Bäck

Kyrkan uppfördes 1749, tornet hann inte bli färdigt till invigningen men uppfördes året efter.

Bäck hade tidigare en liten träkyrka, den äldsta möjligen av stavform, som längre fram ersattes av liggande stockar. Den äldsta kyrkan var enligt sägen belägen på höjden mitt emot Ymsjöholms allé. Ur ett protokoll från en kyrkostämma 1748 framgår klart att byggmästarens första åtagande när det gällde byggandet av den nya kyrkan, var att riva den gamla "till undvikande av hinder och olägenhet".