Tips & råd

Här kan du hitta lite tips och råd i släktforskandet i form av pdf-filer.

Pdf-filerna är framtagna internt i föreningen för att främja vårt arbete. Vem som helst får använda dem men det är fortfarande vårt eget material...med förtjänster, fel och brister…// Styrelsen

Först blanketter för utskrift

0-antavla.pdf

1-personakt.pdf

 

Beskrivningar:

Bouppteckningar i arkiven

Mantalslängder och andra källor 

Mantalslängder bilagor

Om släktnamnsregister

Soldatforskning 

Släktforskning från början - i korthet 

Släktforskning i Stockholm

2023-11-28 Släktforskning i Stockholm, länkar

Släktforskning i Göteborg

Kartor i släktforskningen

Kartor - teckenförklaring

Länkar för att söka kartor

Förändringar i Sverige under 1800-talet

Emigranter till USA

Domstolar och domböcker - en introduktion

Gotisk eller frakturstil

 

Material från vår verksamhet under våren 2023.

Genomgång av bouppteckningar den 31 januari, se presentation nedan.

20230131-bouppteckningar-komp.pdf

Genomgång av soldatforskning den 28 februari

20230228-soldater-sammanfattning.pdf

Genomgång av mantal och annat den 28 mars

20230328-mantalslangder-kort.pdf

Genomgång av kartor i olika källor den 25 april

tsff-lankar-for-kartor.pdf