Våra församlingar och kyrkor/kyrkplatser

Församlingarna i Töreboda, och i Skaraborg i stort, har haft lite flytande gränser och ministerialböckerna har ofta förts gemensamt i pastoraten. Även förhörslängderna är tidvis gemensamma.
Beskrivningarna på kyrkorna är mestadels hämtade från Svenska kyrkans hemsida
och bilderna är tagna av ©Mia Johansson

För den intresserade, nästan alla kyrkogårdar i Töreboda har fått sina gravstenar fotograferade, fram till 2019-20, och registrerade i Gravstensinventeringen. Kvar att fotografera är delar av Älgarås kyrkogård och hela Beateberg. Fotograferade men ännu inte registrerade är Halna och Fägre nya kyrkogård. 

Beateberg

Björkäng / Töreboda

Bäck

Bällefors

Ekeskog

Fredsberg / Kyrketorp

Fägre

Halna gamla kyrkplats / Halna

Hjälstad

Mo

Sveneby

Tiberg

Trästena gamla kyrkplats / Trästena

Älgarås

Fimmerstads församling har medeltida ursprung och uppgick efter 1571 i Fägre församling, efter att före dess ingått i pastorat med Fägre församling
Hunnekulla var det gamla namnet på Tiberg församling
Ruda var det gamla namnet på Beateberg som bröts ur Hunnekulla före 1540.
Det har också funnits kyrkor i Säckestad och Stenkälla