Mo

Mo kyrka började byggas i slutet av 1200-talet eller i början av 1300-talet och var en typisk romansk stenkyrka. Den nuvarande kyrkan har delvis medeltida murverk (långhuset).

Från medeltiden är även bevarat två liljestenar och en träskulptur från 1300-talet, Sankt Mikael.