Kalender

 

Våra Öppet hus startar igen den 6/9 2022 kl. 18.00 - 20.00 i bibliotekets nedervåning och pågår november månad ut .

 

Nästa styrelsemöte  är den 

 

Släktforskarföreningen kommer att närvara vid två evenemang i Hajstorp och erbjuda släktforskarhjälp och släktforskarstöd

Lördagen den 17 september är det skördefest 10 - 17

Fredagen den 23 september firas Göta kanal 200 år med festligheter (kl. 15.00) och marknad från 12-tiden

 

 

 

 

I slutet av september/början av oktober planeras en tur till Backstugan på Vikängen.

 

Årsmöte för år 2021 hölls den 28/3 2022

Årsmöteshandlingar 2021

Följebrev-2022 för 2021

Årsmötet-totalt-2021