Kalender

 

Våra Öppet hus startade igen den 8/2 2022 kl. 18.00 - 20.00 i bibliotekets nedervåning och pågår april månad ut .

 

Nästa styrelsemöte  är den 27 april kl. 18.00

 

Utflykt till Fredsberg blir lördagen den 21 maj kl. 11.00, visningen börjar vid Fredsbergs kyrka.

Samling på torget i Töreboda kl. 10.30 för samåkning. Medtag fika!

 

Släktforskardagarna i Skövde hålls i Skövde den 20 - 21 augusti. 

För program och övrig info se https://sfd2022.se/. Om du vill vara funktionär, kontakta funktionar@skovdesff.com

 

Öppet hus startar igen den 6/9 2022 och fortsätter till novembers slut.

 

I slutet av september/början av oktober planeras en tur till Backstugan på Vikängen.

 

Årsmöte för år 2021 hölls den 28/3 2022

Årsmöteshandlingar 2021

Följebrev-2022 för 2021

Årsmötet-totalt-2021