Hjälstad

Kyrkans ursprungliga del är troligen från 1100-tal. Den gamla runstenen utanför kyrkan har grävts fram ur grunden, och man tror att den kan stamma från 1000-talet.
Som moderkyrka för Hjälstads pastorat krävdes så småningom störrre utrymme och därför gjordes en tillbyggnad på 1600-talet i form av ett åttakantigt kyrkorum. Torn och sakristia kom på 1700-talet.
Hjälstads kyrka blev pastoratets gravkyrka. Här finns bland annat ätten Krabbes familjegrav. Sparreätten har gravkor under koret och här ligger Gustav II Adolfs sonsonson begravd.
Runstenen utanför kyrkan var ursprungligen en del av grundmuren. Stenen efter tegnen Germund påträffades i stenfoten till Hjälstad kyrka år 1890. Stenen har ristningar på tre sidor och ska börja läsas nederst på vänstra smalsidan, sedan över stenens framsidas övere del och sedan ner på den högra smalsidan. Framsidan och höger sida är försedda med ett kors vardera.
Sommartid anordnas vägkyrka.