Tibergs gamla kyrkplats

Socknen har medeltida ursprung. Namnet var före 1703 Hunnekulla socken. Före 1540 utbröts Ruda (Beatebergs) socken. Socknen uppgick 1758 i Bällefors socken och kyrkan revs i mitten på 1760-talet. Platsen för Tibergs gamla kyrka anges och markeras idag av en minnessten och ett större träkors.

Sommartid hålls ofta friluftsgudstjänster vid Tibergs gamla kyrkplats.

 


Här stod fordom
Tibergs kyrka
Raserad 1760