Trästena gamla kyrkplats / Trästena

Trästena gamla kyrka, som efter reformationen ersatte även kyrkorna i Säckestad och Stenkälla, låg på Stommens ägor och revs år 1853. Nedanför berget i Trästena ligger den gamla kyrkplatsen, med en minnessten, som är huggen ur en av kyrkans hörnstenar, och med en del bevarade gravvårdar. Platsen är numera och märkt med ett större träkors.