Sveneby

Sveneby kyrka uppfördes på 1100-talet och är belägen mindre än 200 m från Sveneby säteri. Namnet Sveneby kommer antingen av mansnamnet Sven eller lika troligt av benämningen "sven av vapen", en man som i rang stod omedelbart under en riddare och således var en mycket mäktig person. Sveneby ligger vid den allra nordligaste spetsen av sjön Östen, som förr skrevs som Odens sjö.
Av 1110-talskyrkan finns rester kvar i den västra delen av långhuset, och möjligen är takstolarna medeltida. Under en renovering på 1970-talet fann man en skottglugg i sydfasadens läktarvåning vars fönsterram med C-14-metoden daterades och visade sig vara från år 1005.
I kyrkan finns ett triumfkrucifix från 1120-talet, ett 1200-talskrucifix, en dopfunt och en skulptur av biskop Erasmus i en tjärgryta. Kyrkans korsarmar är troligen uppförda under 1600-talet. Kyrkan hade troligen på 1670-talet ett rakslutet kor, korsarmar i norr och söder, ett litet vapenhus i väster och ett centralt klocktorn. År 1746 ska koret ha breddats och förhöjts till att bli en salkyrka samtidigt som sakristian kom till och vapenhuset i väster breddades.