Björkäng / Töreboda

Björkäng hade redan på 1600-talet egen kyrka/kapell och bytte 1939 namn till Töreboda och var fram till 1957 annexförsamling i Fredsberg. Fram till 3/9 1871 hölls alla begravningar i Fredsberg så Björkäng hade tidigare ingen egen begravningsplats. Gravstenen efter den allra först begravde på kyrkogården i Björkäng/Töreboda finns fortfarande bevarad.

Foto: Elisabeth Carlsson

Johannes Carlsson från Mosjörud begravdes vid kyrkogårdens invigning 3/9 1871


Takmålning och altaruppsatsen från Björkängs gamla kyrka


Töreboda kyrka uppfördes 1868-1870 på den så kallade Börstorps backe. Kyrkan föregicks av Björkängs medeltidskyrka på annan kyrkplats. Denna avlöstets av en ny kyrka på 1600-talet. Från föregångaren har bevarats en medeltida dopfunt, storklockan, en altaruppsats från 1738 (målad 1766) med skulpturer från 1400-talet (nu placerad på östra långhusväggen), en 1700-talsmålning av den första nattvarden (nu placerad utmed sydväggen), en tidigmedeltida madonna (i läktarunderbyggnad) och ett tidigmedeltida krucifix (på vinden). På vinden finns även viss ursprunglig inredning som utbyttes på 1950-talet, bland annat altaruppsats och altarring och dessutom nummertavlor, en flöjel från 1770 och ljuskronor av plåt. Från byggnadstiden har även nuvarande predikstol, orgelfasad och läktare bevarats. En mindre eldsvåda 1911 lyckades man släcka i tid.