Halna gamla kyrkplats / Halna

Halna kyrka föregicks av en 1896 riven medeltidskyrka av liggande timmer, belägen ca 500 meter väster om den nuvarande (vid gården Stommen). Från denna har bevarats en medeltida dörr (nu i vapenhuset), en medeltida dopfunt, en predikstol från 1666, altarupptavla från ca 1700, kyrkstöt samt begravningsvapen över Gustav Ekegren från 1697.
På kyrkplatsen finns fortfarande 6 gravar som är utmärkta med någon form av gravmonument. Här har man friluftsgudstjänst någon gång om året.


Omkring 1670 teckning av Johan Peringskiöld


År 1894


År 2020


Halna nya kyrka byggdes 1895 (enligt en inskription i kyrkan är den uppförd 1894-1896) efter ritningar av arkitekt Folke Zetterwall. Den första orgeln var byggd 1896 av CA Härngren. En säregen ljuskrona skall vara skänkt av en rysk korpral, tillfångatagen och förd till Sverige vid kriget 1808-1809, men senare frigiven. Långhuset hade ursprungligen ett öppet innertak av pärlspont och synliga bjälkar. Väggarna var grågula med kvaderstensimitation.