Ekeskog

Ekeskogs kyrka är uppförd under tidig medeltid. Från medeltiden har bevarats liljestenar, en järnbeslagen dörr, en dopfunt samt en madonnaskulptur från 1200-talet. 1715 tillkom en delvis bevarad altaruppsats av Börje Löfman. Från ungefär samma tid är ett begravningsvapen i kyrkan. 1729 dekormålades innertaket genom kyrkmålare Olof Collander. Den s k "Ekeskogsmadonnan" – krönt kvinnligt helgon – en träskulptur i ek, lär härstamma från 1200-talet. Dessutom förekommer en bild av aposteln Andreas med X-format kors från 1400-talet och av Mose med lagens tavlor i träskulptur och en Mariabild från samma tid. 1767 fick Ekeskog kyrka Tibergs kyrkas predikstol med tillhörande baldakin. Dopfunten i sten är från 1200-talet.
Här finns också ett kolumbarium.